Metodologie

 
Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2010-2011 (Anexa I la OMECI nr. 4848/2009)
 
Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2010-2011 (Anexa II la O.M.E.C.I. nr. 4848/2009)
 
Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2009-2010 (Anexa nr.1 la O.M.E.C.I. nr. 4846/2009)