Clarificări privind modul de completare al fișei de înscriere în anul școlar 2011-2012

Înapoi la noutăți

   Modul de completare al Fișei de înscriere în Anul Școlar 2011-2012 (format pdf)
  Algoritmul de repartizare în licee
 
Mai jos este prezentat,  conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee,  modul de completare al Fișei de înscriere în Anul Școlar 2011-2012:
 • 1. Observație: Câmpul Nr.înreg, care se găsește în partea dreaptă - sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fișa de înscriere în momentul depunerii ei.
 • 2. Se completeaza urmatoarele câmpuri în fișa de înscriere:
  • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
  • Data nașterii (câmp obligatoriu)
  • Numele (câmp obligatoriu)
  • Init. tatălui (câmp obligatoriu) - inițala tatălui
  • Prenumele (câmp obligatoriu)
  • Cod județ - cod școală proveniență (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de căsuțe. În primul set se introduce codul județului iar în al doilea set se introduce codul școlii de proveniență. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul județului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul școlii de proveniență). Codul școlii de proveniență se găsește în broșura editată de inspectoratul școlar județean sau în lista școlilor din secțiunea Planul de școlarizare 2011, când aceasta va fi publicată.
  • Denumire (câmp obligatoriu) - reprezintă numele școlii de proveniență.
  • Media evaluare națională (câmp obligatoriu) - media generală obținută de candidat la evaluarea națională susținută în clasa a VIII-a.
  • Media teze naționale - media candidatului la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a pentru seriile 2008 si 2009 (respectiv media la testele naționale pentru seriile 2004-2007).
  • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) - media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
  • Media admitere (câmp obligatoriu) - media de admitere a candidatului calculată conform formulei din algoritmul de repartizare. Media de admitere este egală cu
    

   unde:
   EN=media obținută la evaluarea natională susținută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții din perioada 2004-2007 media de la testele naționale, pentru absolvenții din 2008 si 2009 media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a)
   ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   MA=media de admitere.
  • Notă evaluare națională limba română / Notă teze naționale limba română VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la evaluarea națională la limba română sau nota candidatului la tezele naționale la proba de limba română pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naționale limba română VIII 2 - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de limba română pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă evaluare națională matematică / Notă teze naționale matematică VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă reprezintă nota candidatului obținută la evaluarea națională la matematică sau nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de matematică pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naționale matematică VIII 2 - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de matematică pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Disciplina la alegere - se va completa disciplina la care se vor susține tezele naționale. Aceasta poate fi Istorie sau Geografie. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naționale istorie/geografie VIII 1 - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de istorie/geografie pe semestrul 1 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naționale istorie/geografie VIII 2 - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de istorie/geografie pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă evaluare națională limba maternă / Notă teze naționale limba maternă VIII 1 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la evaluarea națională la limba maternă sau la tezele naționale la limba maternă pe semestrul 1 din clasa a VIII-a (pentru seria precedentă 2009 inclusiv). Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Notă teze naționale limba maternă VIII 2 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naționale la limba maternă pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean și va fi același cu cel de la câmpul Notă teze naționale limba maternă VIII 1. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă la proba de limba maternă - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: una destinată codului limbii și o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broșura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Opțiuni (câmp obligatoriu) - reprezintă lista opțiunilor alese de candidat. Ordinea opțiunilor de pe fișa este semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. Fiecare opțiune este formată din 3 cifre. Codul opțiunilor se preiau din broșura editată de inspectoratul școlar județean sau din listele care se vor găsi în secțiunea Planul de școlarizare 2011.
  • Diriginte (câmp obligatoriu) - semnătura dirigintelui candidatului.
  • Candidat (câmp obligatoriu) - semnătura candidatului.
  • Părinte (câmp obligatoriu) - semnătura părintelui candidatului.

  Pentru informații suplimentare sau pentru eventualele nelămuriri va rugăm să ne scrieți în secțiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).