Metodologie

 
ORDIN nr. 5608/31.08.2012 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2013-2014
 
Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
 
Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2013-2014 (Anexa la OMECTS nr. 5608/2012)