[ English version ]

 

Text Box:
 

 

 

 

 

 Prezentare generală

Sistemul ADLIC – Admiterea în licee 2001 este primul sistem informatizat folosit în România la nivel național pentru centralizarea rezultatelor examenului de capacitate.

Sistemul a asigurat nu numai centralizarea, dar și validarea datelor referitoare la candidați, precum și repartizarea computerizată a acestora în licee și școli profesionale, conform specificațiilor Ministerului Educației și Cercetării.

Cu ocazia conferinței la nivel guvernamental asupra eGovernment “De la politică la practică”, desfășurat la Bruxelles între 29-30 noiembrie 2001 și organizat de Comisia Europeană, proiectul ADLIC a fost distins cu eticheta eGovernment “Best Practice”.

Obiective

Motivația Ministerului Educației și Cercetării, promotorul proiectului, au fost atât principiale cât și practice. S-a dorit astfel aducerea procesului de repartizare a candidaților la nivelul anului 2001, din punct de vedere tehnologic, și demonstrarea capacităților noilor tehnologii în situații altele decât didactice/teorectice. S-a încercat și reușit popularizarea și, nu în ultimul rând, de-mitizarea tehnologiilor de ultimă oră în unitățile locale ale ministerului, atât cele la nivel județean, cât și la nivel inferior.

De asemenea, ministerul a dorit evitarea situațiilor neplăcute din anii anteriori, când s-a încercat organizarea unei repartizări la licee și școli profesionale la nivel mai înalt (deasupra nivelului unității școlare), dar fără a se face uz de tehnologii informatice moderne; ceea ce a rezultat într-un volum uriaș de efort, depus de candidați și părinți – pentru circuitul informației pe suport de hârtie, cât și de către unitățile școlare post-gimnaziale – pentru repartizarea manuală a candidaților.

Implementarea sistemului

Proiectul a fost realizat de către un consorțiu de firme, care pot fi considerate și promotori ai acestuia.

Firma SIVECO România S.A. a proiectat, dezvoltat, implementat și administrat aplicația de centralizare a datelor și repartizarea efectivă a candidaților conform opțiunilor exprimate de aceștia. De asemenea, a avut un rol important în coordonarea tuturor activităților relative la procesul repartizării.

Sponsorizarea din punct de vedere hardware a fost asigurată de firmele Compaq, HP, IBM, CISCO. Pentru infrastructura de comunicații s-au implicat Romtelecom și RoEduNet.

Derularea proiectului

Proiectul a început pe 5 mai 2001. Planificarea realizată la acea dată stabilea repartizarea candidaților până pe 21 iulie 2001, data limită.

Principala sarcină a sistemului a constat în culegerea și centralizarea datelor personale și a opțiunilor pentru licee și școli profesionale, pentru cei 183.475 de candidați absolvenți de școli gimnaziale din toată țara, care s-au înscris pentru repartizarea electronică.

În București și Ilfov, datele au fost încărcate de cca. 250 de operatori într-o versiune specială a sistemului ADLIC instalat într-un Centru Local de Înscriere.

În restul țării, datele au fost parțial introduse direct în baza de date din Minister, comunicația realizându-se prin rețeaua Internet publică. Cea mai mare parte a datelor din județe (exceptând municipiul București) au fost introduse prin intermediul unui program FoxPro realizat în cadrul ministerului. Fișierele DBF rezultate au fost încărcate în baza de date centrală ADLIC prin rețeaua Internet.

În total, sistemul a încărcat peste 5 milioane de opțiuni pentru licee și școli profesionale ale candidaților.

Desfășurarea proiectului a demonstrat că sistemul a funcționat mult mai bine decât fusese prevăzut, atât datorită stabilității și ergonomiei interfeței, cât și datorită controlării și administrării continue a întregului proces de către o echipă a SIVECO România.

Astfel, introducerea datelor pentru candidații din București – considerată ca principală dificultate – s-a putut finaliza cu 4 zile mai devreme. De asemenea, centralizarea datelor la nivel național a fost finalizată cu 2 zile înaintea datei preconizate, ceea ce a permis desfășurarea repartizării efective a candidaților cu 6 zile mai devreme de termenul limită.

Repartizarea candidaților a fost realizată în timpul unei conferințe de presă  televizată în direct, pentru a se demonstra și garanta transparența deplină a procesului.

În același scop au fost generate cele 67617 rapoarte de diferite tipuri care au fost înregistrate de către sistem (dintre care 22453 au fost tipărite). Dintre acestea, 34256 de rapoarte (dintre care 7863 tipărite) au fost generate înaintea repartizării, în special pentru verificarea corectitudinii datelor introduse în calculatoare. În ziua repartizării (15 iulie) au fost tipărite 8695 de rapoarte dintr-un total de 19721 de rapoarte generate, majoritatea fiind rezultatele repartizării din dimineața aceleiași zile.

Toate datele despre repartizare au fost publicate imediat pe Internet cu scop informativ, iar rezultatele oficiale au fost validate de Comisia Națională de Admitere și listele au fost afișate în fiecare școală și în fiecare liceu sau școală profesională, ca și la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene.

Este de menționat și faptul că în urma repartizării celor 183475 de candidați au existat și peste 100 de contestări ale rezultatelor repartizării. Conform cu verificările efectuate la nivelul inspectoratelor școlare județene și în Comisia Națională de Admitere, nici o contestație nu s-a dovedit a fi întemeiată.

Cea mai mare parte a contestațiilor a avut drept cauză citirea incorectă a rapoartelor, dar și neînțelegerea procesului de înscriere și repartizare, iar majoritatea confuziilor făcute de contestatari au fost descoperite de ei înșiși.

În urma devansării datei repartizării, s-a putut realiza o redistribuire pe locurile rămase libere a candidaților rămași nedistribuiți în prima repartizare.

Întregul proces a fost finalizat pe 23 iulie 2001.

Date statistice referitoare la funcționarea sistemului

§         La sistem s-au conectat între 1 și 6 operatori din fiecare din cele 40 de centre județene și 120 de stații de lucru din București (care au introdus date interactiv).

§         Au fost introduse peste 180.000 de fișe, conținând în total peste 5.000.000 de opțiuni.

§         Au fost generate si înregistrate de sistem 67617 rapoarte, 22453 rapoarte tiparite, precum și mii de rapoarte specializate interne pentru minister, rapoarte de verificare și teste de consolidare a bazei de candidati.

§         68463 pagini HTML publicate pe Internet la www.admiterea2001.ro.

§         Au existat 513 operatori inregistrati și autorizați să efectueze anumite operații în sistemul centralizat. Toate operațiunile efectuate de aceștia, inclusiv vizualizările de date, au fost înregistrate de către sistem.

§         8462 conectari in sistem de catre operatori și cca. 8489 ore ~= 354 zile de lucru in sistem de catre operatori.

§         În 4 ore au fost încarcate in baza de date si verificate de către sistem datele din 1538 fisiere DBF (FoxPro) reprezentând 284 MB de date.

§         Au existat 238395 cereri la server înainte de până in data de 15 iulie (deci înainte de repartizare), cu vârf de 44000 pe 11 iulie, precum și jumatate de milion de cereri blocate.

 

 

SIVECO ROMANIA SA

Bd. Mareșal Averescu 8-10, Corp B, Sector 1, 71316 București, ROMÂNIA

Tel: +40 (1) 224 25 31; +40 (1) 224 25 77
Tel/Fax: +40 (1) 224 41 08

http://www.siveco.ro