Clarificări privind algoritmul de repartizare în licee și școli de arte și meserii 2007

Înapoi la noutăți

   Algoritmul de repartizare în licee și școli de arte și meserii (format pdf)
 
Mai jos este prezentat algoritmul de repartizare în licee și școli de arte și meserii 2007, realizat conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee.
 • 1. Repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare pâna la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.
  Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media generală obținută la testele naționale, media generala de absolvire a claselor V-VIII, media obținută la testele naționale la proba de limba și literatura română, media obținută la testele naționale la proba de matematică și media obținută la testele naționale la proba de limbă maternă , respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

  Media de admitere este egală cu

  unde:
  TN=media generală obținută la testele naționale (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, media de la testele naționale se înlocuiește cu media de la examenul de capacitate);
  ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
  MA=media de admitere.


 • 2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere.
  Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

  Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; in cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la acestă opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, etc.

  Observație:   O opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există sau opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o.

 • 3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.
  Situația poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.
  Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

  Numărul total de locuri la licee și școli de arte și meserii este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste !


Observați că nu poate exista situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.

Pentru informații suplimentare sau pentru eventualele nelămuriri va rugăm să ne scrieți în secțiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).