Clarificări privind modul de completare al fișei de înscriere în anul școlar 2007-2008

Înapoi la noutăți

   Modul de completare a Fișei de înscriere în Anul Școlar 2007-2008 (format pdf)
  Algoritmul de repartizare în licee și școli de arte și meserii
 
Mai jos este prezentat,  conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee,  modul de completare al Fișei de înscriere în Anul Școlar 2007-2008:
 • 1. Observație: Câmpul Nr.înreg, care se găsește în partea dreaptă - sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fișa de înscriere în momentul depunerii ei.
 • 2. Se completeaza urmatoarele câmpuri în fișa de înscriere:
  • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
  • Data nașterii (câmp obligatoriu)
  • Numele (câmp obligatoriu)
  • Init. tatălui (câmp obligatoriu) - inițala tatălui
  • Prenumele (câmp obligatoriu)
  • Cod județ - cod școală proveniență (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de căsuțe.În primul set se introduce codul județului iar în al doilea set se introduce codul școlii de proveniență. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul județului VS (pentru Bucuresti se va completa cu B) iar celălalt câmp se completează cu codul școlii de proveniență). Codul școlii de proveniență se găsește în broșura editată de inspectoratul școlar județean sau în lista școlilor din secțiunea Planul de școlarizare 2007.
  • Denumire (câmp obligatoriu) - reprezintă numele școlii de proveniență.
  • Media teste naționale (câmp obligatoriu) - media candidatului la testele naționale.
  • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) - media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
  • Media admitere (câmp obligatoriu) - media de admitere a candidatului calculată conform formulei din algoritmul de repartizare. Media de admitere este egală cu

   unde:
   TN=media generală obținută la testele naționale (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, media de la testele naționale se înlocuiește cu media de la examenul de capacitate);
   ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   MA=media de admitere.
  • Notă teste naționale limba română (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la testele naționale la proba de limba română.
  • Notă teste naționale matematică (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la testele naționale la proba de matematică.
  • Disciplina la alegere (câmp obligatoriu) - se va completa disciplina la care se va susține testul național. Aceasta poate fi Istorie sau Geografie.
  • Notă teste naționale istorie/geografie (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la testele naționale la proba de istorie/geografie.
  • Notă teste naționale/proba de limba maternă - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la testele naționale/proba de limbă maternă. În cazul în care candidatul a susținut testul national de limbă maternă, nota va participa la calculul mediei de admitere. În cazul în care candidatul a susținut proba de limbă maternă, această notă nu va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: una destinată codului limbii și o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broșura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Opțiuni (câmp obligatoriu) - reprezintă lista opțiunilor alese de candidat. Ordinea opțiunilor de pe fișa este semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. Fiecare opțiune este formată din 3 cifre. Codul opțiunilor se preiau din broșura editată de inspectoratul școlar județean sau din listele care se găsesc în secțiunea Planul de școlarizare 2007.
  • Diriginte (câmp obligatoriu) - semnătura dirigintelui candidatului.
  • Candidat (câmp obligatoriu) - semnătura candidatului.
  • Părinte (câmp obligatoriu) - semnătura părintelui candidatului.

  Pentru informații suplimentare sau pentru eventualele nelămuriri va rugăm să ne scrieți în secțiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).